Hiệu trưởng : Trần Thu Thủy

Phó Hiệu trưởng : Trần Quan Chia

Phó Hiệu trưởng : Trần Thanh Bình

Chủ tịch công đoàn : Trần Thanh Toàn

Bí Thư Chi đoàn : Lê Thị Ngọc Hoa

Tổng Phụ trách đội : Nguyễn Văn Đại

Tổ trưởng Tổ 1 : Nguyễn Thị Ngọc Thiện

Tổ trưởng Tổ 2 : Nguyễn Thị Lệ Thủy

Tổ trưởng Tổ 3 : Hồ Kim Thùy

Tổ trưởng Tổ 4 : Trần Nguyễn Hồng Phương

Tổ trưởng Tổ 5 : Vũ Văn Hậu

sodotruong hoc