Trường Tiểu học Phú Hiệp A nằm trên tuyến tỉnh lộ 843 thuộc địa bàn ấp K10, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Phú Hiệp là nơi sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, sản xuất đặc sản là củ kiệu nhiều nhất của huyện, người dân cần cù trong lao động sản suất,

pha 4

       QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 1. Trường tiểu học Phú Hiệp A được tách ra từ trường Phổ thông cấp 1 Phú Hiệp theo Quyết định số 1877/QĐ.TC ngày 04 tháng 9 năm 1991 của Sở Giáo dục Đồng Tháp, với tên trường là: Trường PTCS cấp 1 Phú Hiệp A.

          Khi mới thành lập trường có một điểm với 6 phòng học (có 02 gỗ), không có phòng làm việc, Ban giám hiệu phải làm việc tạm trong phòng hành chánh của chế độ cũ để lại, tổng số lớp: 12 lớp, số học sinh là 393 học sinh, số cán bộ giáo viên toàn trường là: 12  người.

 1. Đến năm 1993: theo Quyết định số 112/QĐ.TL ngày 13 tháng 10 năm 1993 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, trường được đổi tên thành Trường tiểu học A Phú Hiệp với quy mô trường lớp và cán bộ giáo viên không tăng.
 2. Năm học 1994 – 1995 trường được trên đầu tư xây dựng thêm 4 phòng học nâng tổng số phòng học của trường lên 10 phòng (trong đó có 02 phòng gỗ), số học sinh là 435 học sinh với 13 lớp, số cán bộ giáo viên là 14 người.
 3. Năm học 1997 – 1998: trường được trên tiếp tục được trên đầu tư xây dựng thêm 04 phòng học ở điểm chính, mở thêm 02 điểm phụ Phú Nông và An Bình với quy mô như sau: số phòng học 14 phòng (trong đó có 02 phòng gỗ của điềm An Bình và Phú Nông), số học sinh/ lớp: 562 HS/ 22 lớp, số cán bộ giáo viên là 30 người.
 4. Đến năm 2004 trường được đổi tên thành: Trường tiểu học Phú Hiệp A theo Quyết định số 28/QĐ.UB ngày 16 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, từ đó đến nay trường đã đi vào hoạt động ổn định và từng bước phát triển, nâng dần chất lượng giáo dục, Từ năm học 2002 – 2003 đến nay trường được khen tặng 05 lần tập thể lao động tiên tiến.
 5. Năm học 2016 – 2017 về quy mô trường lớp như sau:
 • Số phòng của đơn vị phục vụ cho công tác giảng dạy là: 22 phòng.
 • Tổng số học sinh: 455
 • Tổng số lớp : 19 lớp

pha 3

–  Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 34 người.

 1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng qua các giai đoạn:

          * Hiệu trưởng:

 1. Năm 1975 – 1989: Nguyễn Văn Duyên
 2. Năm 1989 – 2006 : Trần Văn Kiệm
 3. Năm 2006 -09/2016: Huỳnh Hồng Đức
 4. Tháng 09/2016 đến 01/06/2017: Lê Bá Thính
 5. Tháng 6 năm 2017 đến nay: Trần Thu Thuyr

* Phó Hiệu trưởng

 1. Năm 1984-1991 Trần Thanh Bình
 2. Năm 1984-1986 Trần Tiến Huấn
 3. Năm 1986-1988 Trần Văn Kiệm
 4. Năm 1991-2002 Trần Thị Kim Ngân
 5. Năm 2002-2012 Nguyễn Duy Thanh
 6. Năm 2008 – 2016 Trần Thanh Hải
 7. Năm 2012 – đến nay Trần Thu Thủy
 8. Năm 2016 – đến nay Trần Thanh Bình
 9. Tháng 8 năm 2017 đến nay: Trần Quan Chia